Podmínky služby

1. Úvodní ustanovení

2. Aplikace

3. Užívání Aplikace

4. Odpovědnost Provozovatele

5. Zrušení uživatelského účtu a omezení užívání Aplikace

6. Zpracovatelská smlouva

7. Závěrečná ustanovení